Xã hội cũng như một Trận Bóng

Xã hội cũng như một Trận Bóng, nếu các cầu thủ toàn lũ mất dạy lưu manh chờ chực ăn gian, chơi xấu, đá vào bộ hạ nhau… thì Trọng Tài phải cầm roi vọt và dùi cui để điều hành trận đấu ấy mà thôi!
Cho đến khi nào lũ Cầu Thủ ấy hiểu thế nào là Chơi Đẹp, thế nào là chơi Đúng Luật, thế nào là tôn trọng đối thủ… thì mới nên đối xử với họ như Con Người!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >

10 thoughts to “Xã hội cũng như một Trận Bóng”

  1. anh 4S ah, ở cái xã hội mà đa số “trọng tài” trọng tiền hơn trọng danh dự, vào hùa với “lũ cầu thủ mất dạy” thì chơi đẹp, tôn trọng đối thủ chỉ là mơ ước của những cầu thủ chân chính mà thôi!

  2. Huỳnh Phước Sang nhưng buồn là cầu thủ không được bỏ phiếu tự do chọn trọng tài! Hic! :-(((

  3. Chính các anh chọn trọng tài chứ ai. Các anh chọn sai thì chấp nhận đi.

  4. Chọn hồi nào? Haha. Danh sách tự đưa ra chứ cầu thủ muốn đề cử nó dùng dùi cui đập cho nát đầu bọn đc cầu thủ tự đề cử nha. Hahaha

Comments are closed.