VN luôn THUA kiện Quốc tế

VN luôn THUA kiện Quốc tế
— Chất độc da Cam , VN airlines , huấn luyện viên Letard và Trịnh Vĩnh Bình rồi ….. Trịnh Xuân Thanh .
Cho thấy Ngu Dốt Ẩu Liều
Coi thường luật pháp thì đều thua to
Bây giờ Dân chúng quá lo
Tăng xăng tăng thuế chúng tao móc tiền

Comments are closed.