VẪN MONG

VẪN MONG.
Cảm ơn bạn đến thăm nhà.
Nhiều lời chia sẻ thật là tình thân.
Bạn bè thăm hỏi ân cần.
Giúp tôi tiếp bước xa gần vững tâm.
Minh Vũ, Khoẳng Lặng, Anh Dân.
Dương Minh, Quốc Thắng. Ngân Ngân , Hợp Bùi.
Thanh Hoài, Nguyễn Hạnh, Thúy Mùi.
Cùng Hà Nguyễn Thị, Hợi Bùi, Thúy Mơ.
Đắc Kỳ, Long Nguyễn, đang chờ.
Trương Thành, Bảo Ngọc , Anh Thơ, Tính Đoàn.
Mận Hùng, Là Nguyễn, Hoài Đoan.
Có Sơn Đông Thắng, Mai Ngoan, Chín Đoàn.
Mai Hương, Xuân Hướng, Ngọc Toan.
Lương Trương, Hoạt Thế, Khải Hoàn, Bảo Ly.
Hai Lúa, Nhi Khánh cùng đi
Mùa Hè có Tuyết, Cu Ly Phạm về
Quang Hưởng Nguyễn chẳng khen chê.
Nhưng nay vẫn kịp bay về góp vui.
Cám ơn các bạn nhiều rồi.
Mong sao ngày tới nhiều lời khen chê.
15/6/2017
See Translation