Truyền kì về các yêu nữ của Sài Gòn xưa

Truyền kì về các yêu nữ của Sài Gòn xưa, so với các cô thì yêu nữ bây giờ chỉ đáng tuổi loz
Cập nhật dần dần …
PART 1: CÔ BA TRÀ VÀ CÂU CHUYỆN CHƠI NGÃI ĐỂ MÊ HOẶC ĐÀN ÔNG
PART 2: CÔ TƯ NHỊ – ĐỆ NHẤT GÁI ĐIẾM, ĐỆ TỬ BA TRÀ
PART 3: CÔ SÁU HƯƠNG – CÔ TIỂU THƯ BỊ LỜI NGUYỀN OAN NGHIỆT
Share để sau này cập nhật thì xem tiếp nhé!!

Comments are closed.