Tôi bán online

Tôi bán online!
Gia đình ngăn cản, sợ tôi bị lừa
Hàng xóm nghĩ tôi làm đa cấp,lừa đảo
Bạn bè xa lánh , sợ tôi nhờ vả ,sợ tôi lôi kéo ,lừa đảo
Xã hội nhìn với ánh mắt xách mé chê bai chúng tôi bán online
Tất cả những thứ đó ko làm tôi chùn bước vì tôi hiểu:
Gia đình không thể nuôi tôi cả đời
Hàng xóm chẳng thể lo cho cuộc sống của gia đình tôi và con cái
Bạn bè cũng không thể bên ,giúp tôi mọi lúc, mọi nơi
Xã hội không có chỗ cho những người lười và ko phát triển
Tôi hiểu cái gì do mình làm ra, tự mình tạo dựng mới có thể bền vững, mới có thể ngẩng cao đầu mà sống . Không nên dựa dẫm vào bất cứ ai để nuôi sống mình. Cũng như không thể phụ thuộc vào ai làm cho mình , mà mình phải tự thân vận động.
Tất cả chỉ làm tôi mạnh mẽ hơn thôi !
Muốn thành công phải chịu được áp lực
Phải biến áp lực đó trở thành động lực thì lúc đó bạn thành công !
“Không có áp lực-Không có kim cương ”
See Translation