Tìm hiểu về các hình thức giải thể công ty hiện hành

Luật pháp có quy định rất rõ về việc thành lập hoặc giải thể một công ty hay doanh nghiệp hiện hành. Để dẫn đến việc giải thể một công ty có rất nhiều trường hợp, lí do. Vậy có các hình thức giải thể công ty đang hiện hành nào? Và cách thực hiện chúng ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu định nghĩa của giải thể công ty/ doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp hay công ty là việc doanh nghiệp đó chấm dứt các hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục đích mà chủ thương nhân đặt ra hoặc bị yêu cầu giải thể theo quy định của luật pháp.
Các hình thức giải thể công ty chính theo quy định của pháp luật
Có 2 hình thức giải thể chủ yếu được pháp luật nước Việt nam quy định là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc.
Giải thể tự nguyện: được hiểu là trường hợp chủ của dôanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường, bao gồm những trường hợp như:
+ Kết thúc thời hạn hợp đồng được ghi trong điều lệ công ty mà không quyết định gia hạn thêm.
+ Giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, của các thành viên hợp danh đối với hình thức doanh nghiệp hợp danh, và của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty với công ty trách nhiệm hữu hạn, và của Hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần.
Giải thể bắt buộc: là trường hợp giải thể công ty do không đủ điều kiện luật định hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận, cụ thể như sau:
+ Công ty không còn đủ số thành viên yêu cầu tối thiểu theo quy định của Pháp luật trong  6 tháng liên tục mà không thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp.
+ Công ty bị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Trình tự giải thể một công ty
Để giải thể một công ty cần thực hiện các bước sau:
– Chủ doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể và bắt đầu tổ chức thanh lí tài sản công ty.
– Trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày thông qua, các quyết định giải thể và các biên bản họp cần gửi đến các cơ quan có thẩm quyền như cơ quan đăng kí kinh doanh, cơ quan thuê, người lao động trong công ty. 
– Đăng quyết định về việc giải thể trên cổng thông tin quốc gia và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc chính, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đó.
Để hiểu thêm về thủ tục giải thể doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ đến công ty luật 24h Law để được giải đáp thắc mắc chi tiết.
Xem thêm bài viết trước: http://mevabeshop.net/dieu-kien-giai-the-cong-ty-hop-danh-la-gi/