THƯƠNG

THƯƠNG
Một ngày thật vất vả.
Trên nhà hàng thì sơn ve sửa chữa, ở nhà thì chuyển nhà. Mình chỉ đứng nhìn, thi thoảng cho “ý kiến chỉ đạo” mà thấy cũng chóng mặt.
Nhìn đống đồ đạc giường tủ bát đĩa đến sách vở ngổn ngang, mợ HP Yaya khênh khênh vác vác, gói gói ghém ghém mồ hôi nhễ nhại thấy thương… mà vẫn phải trốn đi cafe cho nhanh, vì có ở nhà cũng chỉ vướng chân.
Thui! Ráng đi mợ! Tối về cậu thưởng một ngàn cái hun nóng bỏng…

Comments are closed.