Thượng đế tạo ra loài chó

Thượng đế tạo ra loài chó, ngài nói: Hãy ngồi trước cửa và sủa vào mặt bất cứ ai, ta sẽ cho người 20 năm sống.
Chó nói: Những 20 năm làm cái công việc đó ư? Xin người cho con 10 năm thôi.
Ngài tạo ra loài khỉ, ngài bảo: Hãy dùng trò khỉ của người để mua vui, ta sẽ cho ngươi 20 năm sống.
Khỉ nhún vai: Làm trò đến 20 năm? Con chỉ cần 10 năm sống là quá đủ.
Thượng đế lại tạo ra loại bò. Ngài bảo: Ngươi hãy ra đồng cày, lúc không cày thì kéo xe, chịu mưa nắng, khổ cực, ta sẽ cho ngươi 60 năm sống.
Bò thốt lên: Cuộc sống khổ sở thế mà phải chịu đến 60 năm? Con xin người cho con 20 năm thôi.
Cuối cùng, thượng đế tạo ra con người, ngài bảo: Ngươi có quyền ăn, ngủ, chơi, yêu đương, hưởng thụ… Ta cho ngươi 20 năm sống.
Con người gào lên: Hả? Chỉ có 20 năm thôi sao? Con xin lấy 20 năm của con, 40 năm của bò, 10 năm của khỉ và 10 năm của chó, vậy là 80 năm, ngài đồng ý nhé?
Thượng đế gật đầu độ lượng, và con người có 80 năm sống.
Đó là lý do tại sao:
Chúng ta có 20 năm đầu đời để ăn, ngủ, chơi, hưởng thụ cuộc sống.
Rồi 40 năm kế tiếp chúng ta vất vả cày cuốc như bò không quản mưa nắng.
10 năm tiếp theo chúng ta bày ra những trò khỉ để mua vui cho lũ cháu chắt.
Và 10 năm cuối đời chúng ta ngồi trước cửa và sủa vào mặt tất cả lũ người qua lại.
Tác giả: Khuyết danh