THÁI ĐỘ LÀ TẤT CẢ

1  
THÁI ĐỘ LÀ TẤT CẢ!
Chứng kiến nhiều bạn trẻ ngày nay, tự nhiên lại nhớ đến bài viết này:
Nếu tất cả các ký tự từ A đến Z trong bảng chữ cái tiếng Anh lần lượt có giá trị như sau: A là 1, B là 2, C là 3… Bạn hãy đoán xem, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống có thể đem lại thành công cho mỗi chúng ta?
Tiền bạc (MONEY) ư? Không phải. Xem nào:
MONEY = M + O + N + E + Y =
13+ 15 + 14 + 5 + 25 = 72%
Tri thức (Knowledge) ư? Không phải, vì:
KNOWLEDGE = K + N + O + W + L + E + D + G + E =
11 + 14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 + 7 + 5 = 96%
May mắn (LUCK) ư? Không phải, vì:
LUCK = 47%
Tình cảm (LOVE) ư? Không phải, vì:
LOVE = 54%
Năng lực lãnh đạo (Leadership) ư? Không phải, vì:
LEADERSHIP = 89%
Hay làm việc cật lực (Hard Work)? Cũng không, vì:
HARD WORK = 98%
Bạn hãy nhìn chữ này nhé:
ATTITUDE (THÁI ĐỘ) = A + T + T + I + T + U + D + E =
1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5 = 100%
Vâng, THÁI ĐỘ chính là yếu tố quyết định tất cả. Nếu thay đổi thái độ, bạn cũng sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Hãy nhớ rằng, cuộc sống của bạn tùy thuộc vào chính thái độ của bạn mà thôi./.
Bài chôm của cô Hien Dang hay qué. Thả nghìn tim.❤
See Translation