Núi có độ cao của núi

Núi có độ cao của núi, nước có độ sâu của nước, thế nên việc so sánh là thừa. Mỗi người đều có ưu điểm riêng của bản thân, vì vậy chúng ta cần phải biết học cách đánh giá cao điểm mạnh của người khác và học tập những ưu điểm của họ.
#SovoFC là 1 tập thể như vậy với mỗi cá tính và thế mạnh riêng, và chúng tôi đến với nhau phi mục đích để đồng điệu về tâm hồn, đồng điệu về lối sống, đồng điệu về tư duy đó mới là cách chúng tôi tìm kiếm và gắn bó với nhau!

Comments are closed.