Nhưng khi quyết định tiến đến hôn nhân

Nhưng khi quyết định tiến đến hôn nhân, thì phải nhớ rằng, đàn ông trong gia đình mà có hai người phụ nữ sống chung, thì ngôi nhà luôn luôn là phiên tòa.
Mà đàn ông trong gia đình sẽ luôn là chủ tọa và một trong hai người phụ nữ sẽ có người là nhân chứng người là bị cáo và luôn phải giữ vững tình hình hòa giải hoặc tạm hoãn phiên tòa.
Các cụ có câu, đừng lấy đàn ông gia trưởng. Và đừng lấy người không có lập trường. Ắt không có sai!
#HuyenTrangBatHoi

Comments are closed.