Ngày xuống núi sư phụ hắn chỉ nói 2 chữ: Tuệ Giác

Ngày xuống núi sư phụ hắn chỉ nói 2 chữ: Tuệ Giác
Vậy là hắn đã thành một người mang tên ấy. Không ai biết sư phụ hắn là ai. Nhưng từ dạo ấy hắn vừa ăn chay, vừa ăn mặn, hắn lại lăn xả vào đời nhưng hắn luôn bình thản trước mọi việc.
Hãy nhìn sâu vào mắt hắn.

Comments are closed.