Nếu có điều gì phiền toái ở SG xảy ra ở nhà bạn vào tháng này thì chính là hoá đơn tiền điện

Nếu có điều gì phiền toái ở SG xảy ra ở nhà bạn vào tháng này thì chính là hoá đơn tiền điện. Và nó sẽ còn tăng chục phần trăm nữa trong tương lai rất gần.
Nóng gì mà nóng thế, mình ở ruột rừng, tứ bề là nước, nhà mái lá… Mà vẫn còn rất nóng nên rất hiểu khả năng phát điên của quý vị…
Dân gian gọi là hạn bà Chằn, tức là những đợt khô nóng ngắn hạn trong 1-2 tuần, xảy ra trong suốt mùa mưa. Lặp đi lặp lại tùy thuộc vào sự thay đổi của gió Tây nam.
Một điều riêng tư khác ở SG là không còn cây xanh nữa, người ta chỉ trồng duy nhất một giống cây. Đó là nấm.
Nếu quý vị kiểm tra nơi mình ở qua ảnh vệ tinh của anh Ngỗng- google thì sẽ thấy loại nấm này …