Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
– Lời Thầy dặn dò luôn vang vọng bên con.
– Khi thời khắc cận tử nghiệp đến ( lúc hấp hối). Hãy đuổi hết những ai kg hiểu Đạo ra ngoài. Kẻo họ khóc lóc, kể lể, lôi kéo… Sẽ làm cho mình sinh vào cảnh giới xấu ( như vào địa ngục, làm trâu, chó, bò, ngựa…người câm điếc, mù lòa, què quặt…)
Nếu thỉnh mời được Quý Thầy về trợ niêm thì tốt vô cùng…
Từ Quảng Quynh Nhu Tran nhớ rõ nhé.
Mô Phật! Chúng con cảm tạ ân đức của Thầy nhiều lắm ah.