Mình hay khuyên các bạn trẻ:

Mình hay khuyên các bạn trẻ:
“Nghĩ lớn, làm nhỏ”.
“Nghĩ phải thật lớn, nhưng phải bắt đầu làm từ việc nhỏ nhất”.
Tuy nhiên đó là khi khởi nghiệp, còn nghèo, còn khó khăn nên phải tự làm mọi việc mà không được ngại ngần, cũng không ảo tưởng nghĩ lớn thì chỉ làm việc lớn, còn việc nhỏ thì lười nhác không làm.
Nhất là khi đó không có gì trong tay từ kinh nghiệm cho đến tiền bạc, sự nghiệp, hệ thống, nếu cứ nghĩ lớn làm lớn thì 8O% sẽ ngã sấp mặt, 2O% còn lại thành công là nhờ may mắn.
Nhưng khi đã có tiền bạc, có vốn, có kinh nghiệm, nền tảng, có các mối quan hệ, có hệ thống, có quy trình và có đủ thành công, vấp ngã thì phải:
Nghĩ lớn, làm lớn.
Nghĩa là lúc đó phải nghĩ tới những việc lớn và phải làm với tư duy lớn chứ đừng nhỏ nhen, tủn mủn như trước nữa.
Và khi đã đạt tới một trình độ nhất định hãy cho phép mình lười nhác, mọi việc sẽ đều là thuê mướn, giao quyền, giao trách nhiệm, giao phó và tạo động lực cho người khác hoàn thành hết.
Đó chính là tư duy lãnh đạo.
Bởi, lãnh đạo thực chất là người thông minh nhưng rất lười, lười nên chỉ muốn tìm cách giải quyết nhanh nhất, nhàn nhất mà vẫn hiệu quả.
Thậm chí chẳng bao giờ nhúng tay vào làm việc gì, chỉ lo nghĩ cho những ý tưởng lớn và tầm nhìn xa xôi.
Đó mới thực là lãnh đạo.
Think Different.

Comments are closed.