Mac mất 2 món và có khả năng ko dc đền =

Mac mất 2 món và có khả năng ko dc đền =.=
BH thì hủy nguyên con
có cái Jum mà shop bên Trung nửa tháng chưa có. hỏi thì nó khinh bỉ bảo shop tao 3-4 triệu đơn 1 ngày. chờ lâu là tất nhiên. ờ, kinh nhờ =.=|||
đơn Vic thì bên VC mò chưa ra, bên adidas thì rớt chuyến chậm hàng khách cần (bthuong thì nhanh vđ ra =,=)
VCB tới giờ vẫn chưa trả tiền cho mình. làm ăn sống nhăn =.=
mấy hôm này đã bức bối thì chớ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
P/S: BBW, ALDO, AOA SẮP lưu ý là SĂP về 2/3 vì có 3 đơn lớn nhất nó hết hàng hủy nên m phải mua lại nên ai có nhiu m báo nhiu. đừng có ib hỏi nữaaaaaaa
See Translation

Comments are closed.