Lúc nào Huyền cũng muốn post cái gì vui vui để chia sẻ lên với mọi người nhưng mà cứ cân đo đong đếm:

Lúc nào Huyền cũng muốn post cái gì vui vui để chia sẻ lên với mọi người nhưng mà cứ cân đo đong đếm:
– Post linh tinh thì sợ ngta đánh giá, không ra dáng bussiness women, khách hàng không thương
– Post nhiều sợ loãng news feed, sống ảo, bạn bè ghét
– Post phải deep, phải thâm nho nhọ đít mới “chứng tỏ” mình với “đối thủ”
– Post phải đẹp, nếu xấu thì có lỗi với người thấy post
– Post phải đi kèm ăn uống, áo quần, quá xá sang chảnh, check in địa điểm xa Việt Nam, không lại sợ người ta nói mình nghèo, mình không sang
Khó khăn quá đi mất……

Comments are closed.