Làm ăn từ trước tới giờ luôn tự tin mình là người quản lý hệ thống tốt nhất vậy mà

Làm ăn từ trước tới giờ luôn tự tin mình là người quản lý hệ thống tốt nhất vậy mà…”một con sâu làm rầu nồi canh”
Tất cả các đại lý từ nay quản chặt nhánh của mình cho thật tốt, nếu phát hiện sai phạm ko những sẽ cắt thưởng cắt hàng mà còn có hình thức thích đáng hơn nữa, đã có đường làm ăn mà còn ko biết giữ, quá tham lam chỉ vì lợi ích của mình mà liên luỵ phá vỡ cả một hệ thống!
p/s: ngày nào cũng có chuyện phải giải quyết, mệt mỏi!
See Translation