LẠI

LẠI…LÊN SÓNG (!)
Em Phan Thúy Thảo mang báo và nb của Phụ nữ VN đến, lại muốn mình cho lên sóng của PNVN online(!). Thế là “Bà già điên” lại xúng xính váy áo, dẫn các em lên tầng thượng của chung cư để…lên hình ! Cứ vui sống trong mọi tình huống nhé- các cụ ui!