Khi mua căn hộ ( Condotel ) được chủ đầu tư cam kết trả lợi nhuận từ 8%

Khi mua căn hộ ( Condotel ) được chủ đầu tư cam kết trả lợi nhuận từ 8%-10% năm thì Bạn nhớ xem mặt chủ đầu tư là Ai nhé , có máu mặt không nhé và quan trong nhất la xem thương hiệu quốc tế nào sẽ quản lý dự án đó nhé . Còn nếu không thì xin chào Tạm biệt .

15 thoughts to “Khi mua căn hộ ( Condotel ) được chủ đầu tư cam kết trả lợi nhuận từ 8%”

  1. chủ đầu tư cũng đầy máu mặt….. nhưng là do cư dân ném gạch nên mặt đầy máu thì sao ha anh 🙁

    1. Người Ta đang nói condotel thì lại hỏi villa thì làm sao mà trả lời đây

  2. Chuẩn không cần chỉnh ..Mà sao lại cứ lên bài cho báo zậy Hoàng Khải

Comments are closed.