https://youtu


Suối mơ…
Văn Cao Ông sinh tại Lạch Tray (Hải Phòng), nhưng quê gốc ở Vụ Bản (Nam Định). Xuất thân trong một gia đình viên chức, thuở nhỏ Văn Cao học ở trường dòng Saint Josef. Đây chính là nơi ông bắt đầu làm quen với âm nhạc. Cuối những năm 1930, tân nhạc Việt Nam ra đời. Ở Hải Phòng khi đó tập trung nhiều nhạc sĩ tiên phong như Đinh Nhu, Lê Thương, Hoàng Quý… Văn Cao tham gia vào nhóm Đồng Vọng của Hoàng Quý cùng Tô Vũ, Canh Thân, Đỗ Nhuận…
Trong giai đoạn sáng tác đầu tiên, giống như những nhạc sĩ tiền chiến khác, Văn Cao viết các nhạc phẩm trữ tình, mang nặng âm hưởng phương Đông. Đây cũng là thời điểm mà những sáng tác được đánh giá là cực điểm của lãng mạn tính trong nền tân nhạc Việt Nam như Thu cô liêu, Thiên Thai, Trương Chi, Suối mơ, Bến xuân, Cung đàn xưa… ra đời.
Năm 1942, Văn Cao lên Hà Nội. Bước ngoặt cuộc đời ông chính là việc được giác ngộ và đi theo Cách mạng. Những tác phẩm mang đậm tinh thần yêu nước như Đống Đa, Thăng Long hành khúc ca lần lượt ra đời và đỉnh cao là Tiến quân ca. Tiếp sau đó, hàng loạt ca khúc ra đời trong kháng chiến như: Bắc Sơn, Trường ca sông Lô, Làng tôi, Ngày mùa, Tiến về Hà Nội…
See Translation