Hôm nay #BachMaHoangTu đi làm xa

Hôm nay #BachMaHoangTu đi làm xa … Đi rồi cũng trở về … em ở nhà đợi anh nhé… Nhớ em … Em nào thì không biết … chỉ biết nhớ vậy thôi
Ps: Áo mới được tặng hôm qua giờ mặc đem về đến đúng nơi nó được mua … áo quá đẹp ha Nhiêu Huy
#BitisHunterX #thenextmove

49 thoughts to “Hôm nay #BachMaHoangTu đi làm xa”

    1. Huong My anh đẹp và dễ thương như vậy thì chỉ hợp vai chính diện … Bang Doan nhìn mặt là phản diện rồi

  1. Nguyễn Hoài Phong thiết nghĩ anh nên book anh thụy làm đại sứ thương hiệu cà na cho anh đó P oiii :))))

  2. em sẽ làm quản lý cho talent Ngọc Thụy nha! contact for more infor please anh Nguyễn Hoài Phong! :))

Comments are closed.