Hôm nay #BachMaHoangTu đi làm xa

Hôm nay #BachMaHoangTu đi làm xa … Đi rồi cũng trở về … em ở nhà đợi anh nhé… Nhớ em … Em nào thì không biết … chỉ biết nhớ vậy thôi
Ps: Áo mới được tặng hôm qua giờ mặc đem về đến đúng nơi nó được mua … áo quá đẹp ha Nhiêu Huy
#BitisHunterX #thenextmove

Comments are closed.