He he ngứa miệng vụ vỉa hè Sài Gòn quá mà chưa làm xong

He he ngứa miệng vụ vỉa hè Sài Gòn quá mà chưa làm xong. Thôi vầy, có bạn nào muốn đi dạo SG một đêm với X không, cuối tuần nha, mình cùng nhau quan sát những gì SG đang làm. Đừng chỉ đọc những tin tức thời sự vốn chỉ có ý nghĩa thông báo cho bạn biết việc gì đang xảy ra kiểu “đập đập đập” mà không liên kết nó với những thông tin khác, bạn sẽ tự trói mình trong những lát cắt thông tin rất hẹp và khiến bạn lệch tầm nhìn.

Comments are closed.