Hè đi bơi

Hè đi bơi, hè đi chơi ^_^
Rộn hết cả rã 😀
Mà càng vui với sự hồn nhiên của con bao nhiêu thì lại càng dễ nghĩ đến một ngày kia con lớn khôn, rồi trưởng thành như những người lớn bây giờ để lại buồn vương nhè nhẹ…
Thôi thì sẽ cố gắng rút kinh nghiệm cho các con, giữ chân thành và thấu hiểu bản thân mà sống, mạnh dạn làm những điều mình thích để có được hạnh phúc từ tâm nhiều hơn!
<3 <3 <3

21 thoughts to “Hè đi bơi”

  1. Phan Anh “của tôi” đâu mất rồi chẳng thấy em lên sóng gì, nhớ quá…

  2. Thật tình cũng bày đặt cộng thử thấy muốn thành tổng thống Pháp tới :)) Bai Chú!!!

Comments are closed.