Hè đi bơi

Hè đi bơi, hè đi chơi ^_^
Rộn hết cả rã 😀
Mà càng vui với sự hồn nhiên của con bao nhiêu thì lại càng dễ nghĩ đến một ngày kia con lớn khôn, rồi trưởng thành như những người lớn bây giờ để lại buồn vương nhè nhẹ…
Thôi thì sẽ cố gắng rút kinh nghiệm cho các con, giữ chân thành và thấu hiểu bản thân mà sống, mạnh dạn làm những điều mình thích để có được hạnh phúc từ tâm nhiều hơn!
<3 <3 <3

Comments are closed.