Hạnh phúc con người được xây dựng trên sự bình an

Hạnh phúc con người được xây dựng trên sự bình an, tự tại. Thế nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đạt được điều đó.
Tất cả mọi cảm xúc không vui, đều có nguồn gốc từ hai chữ “tâm loạn”.
Chúng ta mệt mỏi bởi cứ khư khư không dám buông bỏ những thứ không thuộc về ta. Chúng ta không hài lòng, không phải vì chúng ta đạt được quá ít, mà là hy vọng được quá nhiều.
Tâm rối loạn thì mọi thứ đều rối loạn. Mọi thống khổ của cuộc đời, đều phát sinh từ nơi nội tâm của chính mình mà ra.
Chỉ khi nào biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham, sân, si, của mạn nghi ác kiến để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta.
Buông xuống cho lòng vơi trĩu nặng
Thả ra cho hồn bớt nhỏ nhen
Mở rộng cho tâm thôi trống vắng
Vị tha không dính mắc sang hèn
Vượt hết gian nan rồi trắc trở
Cõi lòng soi tỏ chút bụi vương

Comments are closed.