Em muốn cố gắng kiếm tiền

Em muốn cố gắng kiếm tiền, không phải vì em yêu tiền, mà là vì đời này, em không muốn vì tiền mà “ở bên một ai đó” và cũng không muốn vì tiền mà “rời xa một ai đó “.
-Nếu không muốn bị lợi dụng trong tình yêu, hãy tự mà cố gắng thay vì trông chờ vào người khác ! Vì, Mình ở đẳng cấp nào thì sẽ gặp được người ở đẳng cấp ấy

Comments are closed.