Đm

Đm , hết daiichilife thì tới MANULIFE cũng sắp hết tiền hay mới đổi CEO đầu bò. Mới 8g sáng thứ bảy, ngày cuối tuần mà nã súng điện thoại chào bán bảo hiểm.
Tiên sư
Mua gì cũng đéo mua 2 thằng này
Bữa giờ ngồi ngân hàng cũng ngó ngó tính tìm hiểu mua
Mà giờ chó chết phá giấc ngủ của bà
Mất nết
Đéo bao giờ mua bảo hiểm nhà mày nữa nha #manulife

Comments are closed.