Đây là bộ logo mới của 1 Starup mà tôi sẽ tập trung toàn lực

Đây là bộ logo mới của 1 Starup mà tôi sẽ tập trung toàn lực – 70%-80% công sức và thời gian – trong 1,2 năm tới. Tuần sau tôi sẽ giới thiệu về mô hình kinh doanh của SuperVIP và giá trị của nó đối với XH đến với 500 anh em!
Thời gian chắc là sẽ bớt chơi, nhậu và chuyển bớt thời gian cho những Business, Group khác để lo cho đứa con Startup này.
LMC

Comments are closed.