Dạo này lướt newfeed thấy kì cục ghê

Dạo này lướt newfeed thấy kì cục ghê . Toàn các bợn chả lấy hàng của mình lấy ở đâu ấy bê nguyen caption với ảnh mình chụp mẫu đăng bán . Dạo này thay đổi nên tính hơi khó nên phải than vãn tí đây . Biết là không tránh được nhưng mà tớ ứ thích đâu nhé Là mối buôn hay khách lẻ thì vô tư đây đường hoàng lấy mối người khác, có bạn bè fb là mình lại bê nguyên từng dấu chấm phẩy y hệt chứ . Mới m1 đã pực pội 1 chút nhé . ☺️