Cuối cùng cũng gỡ được nút thắt trong lòng bấy lâu nay

Cuối cùng cũng gỡ được nút thắt trong lòng bấy lâu nay!! Cảm thấy lòng nhẹ nhàng quá! Cám ơn những người vẫn luôn ở bên em và đồng hành cùng em! Dù cho em có những lúc sai trái và ngốc ngếch vẫn ko bỏ rơi em! Em cám ơn lắm! Mãi như vậy nhé! Thương
Photo: Vũ Huy Bình

Comments are closed.