*Có những em đang dựa theo dòng sự kiện Nga

*Có những em đang dựa theo dòng sự kiện Nga – Mỹ để đánh bóng tên tuổi hay là các em có cái đầu quá thiện cận ?
* Quan điểm cá nhân trên danh nghĩa là người của công chúng như mấy em thì hãy để riêng mình biết và suy xét thấu đáu trước khi đưa lên mạng xã hội cộng đồng, đã đưa lên thì đừng vịn vào cái cớ đó để tạo ra một luồng dư luận kiểu bầy đàn cấu xé thêm ngta … Không ai tung hô cô ấy cả, ngta khám phục cái tài chí của cô ấy hơn !! Hơn nữa cũng là phận đàn bà, đừng chê trách cái ngu cái dại của nhau, cẩn thận kẻo đến lượt mình …………………………………………..
Đã ko nói tốt được gì thì đừng mở miệng ra nói xấu… Tanh lòng !!!
See Translation

Comments are closed.