Chúng ta có ngày kỉ niệm lập quốc đáng nhớ nhỉ

Chúng ta có ngày kỉ niệm lập quốc đáng nhớ nhỉ !
Trong khi ta bắn pháo bông vui mừng, tự hào với vinh quang xưa cũ hão huyền thì anh bạn 4 tốt 16 chữ vàng đang bắn đạn thật cách bờ biển Đà Nẵng 120km, họ gọi là tập trận.
Lý Tác Thành từng tham chiến trong cuộc xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979 với vai trò liên đội trưởng. Nay đã là thượng tướng, làm tham mưu trưởng bộ tham mưu liên hợp Quân ủy trung ương Trung Quốc.
Để phòng thủ giỏi. VN cần có quân đội tinh nhuệ & kỷ luật. Quan trọng hơn là vũ khí tốt trong CT hiện đại. Để có vũ khí tốt thì phải nhốt được đám kiêu binh lại quả 25%…

Comments are closed.