Chúc mừng em nhận nhiệm vụ mới nhé

Chúc mừng em nhận nhiệm vụ mới nhé, bà Phó CT UBND Phường 5 Đào Ngọc Bích!!!
Nỗ lực tiếp cận nhiệm vụ mới và hoàn thành xuất sắc nha em!!!
P/S: chị vẫn chờ thời gian và địa điểm!!!
Mãi iuuuuuuuuu…..
P/S 2: cần có biện pháp để làm rõ hơn con số 21/22 nha!!!

Comments are closed.