Chỉ có mười QG sở hữu vũ khí hạt nhân

Chỉ có mười QG sở hữu vũ khí hạt nhân. Bắc Hàn cũng thử nghiệm vk hạt nhân lần thứ 6. Một con số nhỏ nhoi so với các lần thử nghiệm của các cường quốc kia. Chỉ khác nhau là Bắc Hàn thường xuyên đe dọa an ninh của nhiều nước khác. Một kiểu tống tiền hiện đại, tìm kiếm viện trợ để bù đắp cho một đất nước kiệt quệ, đói nghèo & ngu muội.
Tất cả nguồn lực tạo ra của đất nước này được dồn vào các cuộc thử nghiệm vũ khí và nuôi sống quân đội. Đất hiếm là nguồn tài nguyên đặc biệt của BH mà nhiều quốc gia khác thèm muốn.
Thuở hàn vi cơ cực, “người ảnh hưởng Nga- Trung” đã đỡ đầu, giúp đỡ BH quá nhiều. Khi những “người ảnh hưởng” ngày càng tiến bước, hùng mạnh trong nhiều lĩnh vực thì thằng em dao búa không thèm phát triển. Nó chỉ tiến bộ duy nhất trong việc múa dao kiếm gây hấn. Và điều này ngày càng làm phiền cho kẻ đỡ đầu.
Sự chịu đựng luôn có giới hạn. Một khi những kẻ đỡ đầu đứng bên lề cuộc chơi. Bắc Hàn chỉ như đứa ” trẻ trâu” cầm cờ bông lau đánh trận, chết toi trong vòng bảy nốt nhạc. Và tự làm mình chết.
Hiện nay tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của BH đã chính thức thất bại & bế tắc. Còn chuyện bất trắc của thằng trẻ trâu đã sớm được định đoạt…

Comments are closed.