Các tình yêu ai chuyên nghiệp hàng Si nói dùm em các Tem này là loại mấy ạ

Các tình yêu ai chuyên nghiệp hàng Si nói dùm em các Tem này là loại mấy ạ ??? Mặt em thì non toẹt mà tuổi và năm em già như trái cà . . .em lại người nước giữa ( Việt Nam + Cambodia ) Em nghe nói làm con buôn thì sống Chợ búa một chút mới sống nổi với cái Xã hội này .. .em quen sống theo kiểu gọi là Tộc có sao nói vậy . .nhưng thật nhiều lúc là bị Khách Chơi mãi . . .Không nói có nghĩa là không biết . .Đừng lấy lửa thử Vàng . .Đừng nhìn trẻ mà nói Non.. . .Làm ăn là trí tệu và công sức . . .đừng cái thói Chợ búa. . . .thì Chị Chấp . . .cả với ai đang có ý định chơi em. . .em thật lắm . . Đừng làm khó nhau . .Hãy để bầu trời luôn trong xanh và con đường luôn thênh thang nhe..
See Translation

Comments are closed.