Bài học của tôi ngày hôm nay:

Bài học của tôi ngày hôm nay:
Nếu mình để bệnh tật hay hoàn cảnh khó khăn chiếm lĩnh mình, mình sẽ ở dưới cái bóng của nó, nhưng nếu mình không cho phép nó sẽ không thể có quyền trên mình được. Là con cái Chúa chúng ta được ban cho uy quyền trên bệnh tật, và sự sống sung mãn, vui mừng là lời hứa cho chúng ta.
Vậy bạn chọn điều nào đây?
Vậy hỏi bạn tại sao khi cầu nguyện cho người bệnh thì bệnh tật hết. Rồi sau đó bệnh tật quay trở lại và nặng hơn. Bạn suy nghĩ Chúa đã chữa bệnh cho người đó rồi thì tại sao bệnh tật đó lại quay trở lại?
Vậy chúng ta cần phải biết thêm điều gì tại đây.
Tôi nghĩ có nhiều lý do bệnh tật quay trở lại. Nhưng tùy từng hoàn cảnh, khi tìm kiếm ý Chúa, Chúa sẽ bày tỏ cho mình phải làm gì. Ngay cả khi bạn bị bệnh tật hay đang trong hoạn nạn, thì nó không có quyền lấy đi niềm vui, phước hạnh và đời sống sung mãn Chúa hứa cho mình.
Vậy theo bạn thì tại sao?
Ngay cả khi bạn bệnh tật hay đang sống trong hoạn nạn, thì nó không có quyền lấy đi niềm vui, phước hạnh và sự sống sung mãn Chúa hứa cho mình.
Câu nói này đúng trong Kinh Thánh về cuộc đời Gióp.
Gióp sống trong bệnh tật và hoạn nạn vô cùng. Nhưng trước đó nó đã cướp và gây chiến tranh cho gia đình Gióp. Giết chết các con của Gióp và tài sản cũng như bệnh tật xuất hiện trên cuộc đời Gióp.
Các linh hồn của con cái Gióp không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời sao? Sao Ngài cho phép chúng chết hết ? và điều gì khiến Gióp phải làm của lễ chuộc tội cho các con của mình , sau khi chúng tổ chức ăn yến tiệc ?
Chẳng lẽ vui lòng Chúa thì Ngài chữa lành, làm buồn lòng Ngài thì bệnh tật quay lại sao?
Nếu như vậy khác nào chúng ta giống như đồ chơi của Ngài. Vui thì Ngài chơi với chúng ta, buồn thì Ngài không chơi. Không phải vậy.
Chúng ta cần phải học biết Chúa rõ hơn và cũng biết công việc của Satan nữa.
Nếu ngươi KHÔNG cẩn thận LÀM theo các lời của luật pháp nầy, ghi trong sách nầy, KHÔNG kính sợ danh vinh hiển và đáng sợ nầy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Đức Giê-hô-va sẽ GIÁNG cho ngươi và dòng giống ngươi những TAI VẠ lạ thường, lớn lao và lâu bền, những CHỨNG ĐỘC BỊNH HUNG . Ngài sẽ khiến GIÁNG trên ngươi các BỊNH HOẠN của xứ Ê-díp-tô mà ngươi đã run sợ đó, và nó sẽ đeo dính theo ngươi. Vả lại, các thứ CHỨNG BỊNH và TAI VẠ không có chép trong sách luật pháp nầy, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ khiến GIÁNG trên ngươi, cho đến chừng nào ngươi BỊ TIÊU DIỆT đi. Số các ngươi vốn ĐÔNG NHƯ SAO trên trời, nhưng vì KHÔNG có nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, NÊN CHỈ SẼ CÒN ÍT LẠI. (Phục 28:58-62)
Ở sách Gióp thì chúng ta thấy Satan làm mọi điều trên đời sống Gióp, nào chiến tranh , con cái chết chóc và bịnh tật, tai vạ hoạn nạn v.v
Ở Phục 28:58-62 thì Chúa Giáng mọi điều trên chúng ta.
Cho nên chúng ta cần phải học biết về 2 vương quốc này:
Vương quốc Đấng Christ và vương quốc Satan.
Để chúng ta biết rằng : khi một điều gọi là (kinh khủng) nếu xảy ra trên đời sống chúng ta thì chúng ta có thể tìm đến 2 luận điểm này :
Thứ nhất do Chúa dạy và sửa phạt
Thứ nhì do Satan kiện cáo ( Khải huyền 12:10-12) chúng ta và Chúa cho phép nó làm việc trên đời sống chúng ta.
Khi đó chúng ta biết được vì sao lời cầu nguyện không được nhậm hay bệnh tật quay lai và hoạn nạn không qua đi.
Có một người bạn hỏi mình về vấn đề dùng thuốc men, nếu mình bị bệnh mà dùng thuốc hay đi bệnh viện .Thì mình có phải là người yếu đức tin hay không?
Xin giải thích cho bạn : Về vấn đề bạn hỏi là một vấn đề nhạy cảm .
Có rất nhiều ý kiến và quan điểm xây dựng lên nhằm bảo vệ quan điểm của riêng mình. Và cũng không thể nói bạn dùng thuốc để chữa bệnh là bạn yếu đức tin.
Ở đây chúng ta tìm hiểu là ai là Đấng chữa lành của chúng ta. Cảm tạ Chúa cho những nhà khoa học nổi tiếng đã tìm được những loại thuốc hay để chữa bệnh cho mọi người. Và bệnh viện tốt mọc lên để giúp đỡ người bệnh.
Bệnh viện tốt và bác sĩ tốt Chúa cho có mặt trên trần gian này nhằm giúp những người chưa tin Ngài. Nhưng Ngài là Đấng băng bó và chữa lành hoàn toàn bởi động cơ yêu thương.
Nếu bạn tin Chúa và đặt niềm tin nơi Ngài thì theo ý muốn tốt lành của Ngài bạn không cần dùng thuốc vẫn nhận sự chữa lành hoàn toàn từ Ngài.
Giống như Môi se treo con rắn đồng lên cho dân sự nhìn vào nó thì nhận được sự Chữa lành. Giờ chúng ta nhìn vào Chúa Jesus nương tựa Ngài thì Ngài thành tín công bình mà tha thứ và chữa lành chúng ta. Người Y sơ ra ên nhìn lên con rắn đồng để nhận sự chữa lành khi bị rắn cắn và họ tin vào tượng con rắn đồng đó và thờ lạy tượng rắn đó và họ tin vào con rắn đó. Nên Đức Chúa Trời buồn họ vì không hiểu ý muốn Ngài. Ngày nay nhiều cơ đốc nhân quên ơn huệ và sự chữa lành của Chúa.
Nên mỗi lần đau lại tìm đến thầy thuốc và thuốc men trước khi tìm kiếm Ngài. Đó là sai lầm của cơ đốc nhân đã nương tựa vào sự chữa lành từ những viên thuốc và giống Dân Y sơ ra ên nương tựa vào con rắn treo nơi đồng vắng mà quên đi rằng Chính Chúa mới là Đấng Chữa lành chúng ta
. Khi bạn tìm kiếm Chúa trước và Ngài sẽ chỉ dẫn bạn nên làm điều gì để nhận được sự chữa lành.Chúng ta là dân sự Ngài thì chúng ta được cứu bởi Ngài. Nên khi chúng ta tin Ngài thì Ngài cũng ban chức tế lễ cho chúng ta. Để mọi người có thể thấy Ngài qua chúng ta (Khải huyền 5: 9-10).
Phao lô nói rằng tôi là đại sứ của vương quốc Đức Chúa Trời để mà mang thông điệp của Đức Chúa Trời cho con người đó là sự bình an. Chúa Jesus là sự bình an thật.
Khi chúng ta tin Chúa jesus đã chết thay thế tội cho chúng ta thì Đức Chúa Trời nhìn chúng ta qua Chúa Jesus nên Ngài chấp nhận chúng ta.
Chúng ta có cụm từ Hội thánh Hữu hình và Hội Thánh vô hình. Chúng ta nói đến Hội Thánh Vô hình , Chúa Jesus là đầu của Hội Thánh. Ngài ban cho chúng ta những ân tứ khác nhau với mục đích gây dựng Hội Thánh.
Như vậy những người tin Chúa cần phải đến với nhau không chỉ thông công chia sẽ những buồn vui hay mọi nhu cầu cần cầu thay cho nhau. Mà phục vụ nhau thông qua những ân tứ Ngài ban cho nhằm mục đích gây dựng Hội Thánh vững mạnh. Người có ơn giảng dạy thì chuyên lo mục vụ giảng dạy trong Hội Thánh, người có ơn cầu nguyện đuổi quỉ, người có ơn gây dựng, nâng đỡ hay nói khích lệ thì hãy sử dụng vì công việc Ngài. Cùng giúp nhau tìm ra lý do vì sao sự cầu nguyện không được đáp lời. Bị Đức Chúa trời kỉ luật ( I Cô rinh tô 11: 27-32 ; Hê bê rơ 12:5) hay bị Satan buộc tội ( khải huyền 2:10 và 12: 10-12).
Vậy trong mục vụ giải cứu chữa lành có hai loại cần phải phân biệt đó là ân tứ chữa lành và phục hồi chức vụ tế lễ. Người cha và người mẹ trong gia đình cơ đốc giữ chức vụ tế lễ. Nên khi biết mình yếu đuối người cha hay người mẹ cần phải được phục hồi chức vụ tế lễ của mình ăn năn mọi tội lỗi với Chúa.
Nếu người con là người nói về Chúa cho cha mẹ tin Chúa mà người con đó trên 30 tuổi thì coi như người con đó có quyền hợp pháp trước Chúa cầu nguyện cho cha mẹ mình và hướng dẫn cha mẹ mình nhận lấy thẩm quyền tế lễ mà Chúa ban cho ba mẹ. Giả sử rằng nơi đó chưa có điểm nhóm hay Hội Thánh Chúa thì người con đó có trách nhiệm dạy Lời Chúa cho ba mẹ mình và có thẩm quyền làm phép Báp tem cho ba mẹ mình vì người con đó đã có quyền hợp pháp trước Chúa về chức vụ tế lễ của mình.
Nếu người con đó dưới 30 tuổi mà đã lập gia đình thì vẫn có thẩm quyền trên . Còn nếu chưa đủ 30 tuổi thì nhờ đến Mục sư hay các trưởng lão trong Hội Thánh giúp đỡ (Gia cơ 5:13-16).
Người chăn chiên nhìn thấy sức khỏe của bầy chiên mình. Người chăn thuộc linh cũng được Chúa ban cho thấy được tình trạng bệnh tật thuộc linh và thuộc thể của con chiên trong Hội Thánh.
Nguyện sự Chúc Phước của Ngài trên con dân Ngài. Amen