ÁI Quốc đâu rồi

ÁI Quốc đâu rồi ??
Giới TRẺ chỉ biết Hàn vào
Không cần biết HÁNg thọc sâu nước mình
Ai đã dạy dỗ đào tạo lớp trẻ đáng lên án ” có bao giờ tồi tệ như thế này đâu”. Hãy kết án những Ông Cha chúng nó – Bạc nhược nhẫn tâm với nhân Dân và Đất nước

Comments are closed.