Ai bảo chuyện gì đã qua thì sẽ không bao giờ trở lại

Ai bảo chuyện gì đã qua thì sẽ không bao giờ trở lại? Có những thứ sai lầm thuộc về quá khứ mà chưa trả, bỗng một ngày trở lại đòi nợ ta. Có câu: Lưới trời tuy thưa mà khó lọt là vậy… Chỉ thấy tiếc cho những nỗ lực của ông khi làm Bí thư TP HCM…

2 thoughts to “Ai bảo chuyện gì đã qua thì sẽ không bao giờ trở lại”

  1. May ra bầu anh em mình thì quá khứ mới không vi phạm :))). Chuẩn bị tinh thần đi em

    1. Hehe! Em e là quá khứ lẫy lừng của anh bao năm hôm nay sẽ bị xoá ở A2 đấy

Comments are closed.