➡ MARK ZUCKERBERG (CHỦ TỊCH & CEO CỦA FACEBOOK)

➡ MARK ZUCKERBERG (CHỦ TỊCH & CEO CỦA FACEBOOK)
RỦI RO
“Rủi ro lớn nhất là không dám chấp nhận bất kỳ rủi ro nào. Trong một thế giới đang ngày một thay đổi nhanh chóng, chiến lược duy nhất đảm bảo rằng bạn sẽ thất bại là không chấp nhận rủi ro.”
KINH DOANH
“Một nguyên tắc trong kinh doanh: nếu bạn làm những điều dễ dàng trước, thì bạn sẽ tạo ra được nhiều tiến triển.”
SỰ ĐỔI MỚI
“Hãy di chuyển nhanh và phá vỡ một số thứ. Nếu bạn không phá vỡ điều gì, chứng tỏ bạn đang di chuyển không đủ nhanh.”
CÔNG VIỆC
“Hoàn thành thì tốt hơn là hoàn hảo.”
PHÁT TRIỂN
“Trong công việc, học tập và phát triển bản thân, bạn chỉ trưởng thành khi tiếp nhận quan điểm từ nhiều người khác nhau.”
THỜI GIAN
“Một câu hỏi tôi luôn tự hỏi bản thân mỗi ngày là: Liệu tôi có đang giải quyết vấn đề quan trọng nhất hay không? Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ cảm thấy thời gian của mình chưa được sử dụng hiệu quả.”
TIỀN BẠC
“Đơn giản như thế này: chúng tôi không tạo ra các dịch vụ để kiếm tiền, chúng tôi kiếm tiền để tạo ra các dịch vụ tốt hơn.”
Nguồn : Đại Huynh Nguyễn Quang Hòa