Tranh thủ trước khi đi ngủ

Tranh thủ trước khi đi ngủ, giờ vàng fb, nàng xin phép thông tin tiếp 2 hội thảo rất ý nghĩa cho cộng đồng startup
1. BUSINESS MATCHING: SME & STARTUP
Lần đầu tiên chúng tôi thử nghiệm mô hình business matching giữa các doanh nghiệp SME đã có chỗ đứng trên thị trường với các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ (tech startups).
Thời gian: Lúc 14:00 chiều thứ Năm tuần này, ngày 18.05.2017.
> Đăng ký tham gia sự kiện:
https://goo.gl/KsURXH
2. Diễn đàn “Khởi nghiệp sáng tạo – Hiểu đúng, Hành động đúng”
Diễn đàn “Khởi nghiệp sáng tạo – Hiểu đúng, Hành động đúng” để thúc đẩy hoạt động đối thoại công – tư, tham vấn chính sách giữa cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp với lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ, ngành và các tổ chức có liên quan.
Thông qua việc đối thoại, doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp và các nhà đầu tư, các đơn vị hỗ trợ sẽ có cơ hội nêu lên thực trạng hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, xác định các rào cản và đề xuất, kiến nghị giải pháp thúc đẩy với lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành nhằm góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, gỡ rối cho doanh nghiệp và tạo môi trường khuyến khích đổi mới, sáng tạo tại Việt Nam.
Thông tin về Diễn đàn VPSF:
– Thời gian: 13h30 -16h30, ngày 19 tháng 5 năm 2017
– Địa điểm: Hội trường Hoàng Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội,144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *