Tổng Bí thư: “Cán bộ vơ vét

Tổng Bí thư: “Cán bộ vơ vét, đục khoét là điều xót xa nhất”

Có một số cán bộ lợi dụng chức quyền, vơ vét, đục khoét tài sản của nhà nước, của tập thể trở thành những con sâu mọt tệ hại của xã hội. Có lẽ đây là điều mất mát lớn nhất

2 thoughts to “Tổng Bí thư: “Cán bộ vơ vét”

  1. Vua mà ngồi đó để xót xa cho đám quan lại đục khoét, vơ vét, ức hiếp dân lành ư…? Trị cái đám sâu mọt này nằm trong tầm tay mà, nhưng liệu Ngài có thực lòng muốn trị không, hay cũng “vì công lao và thành tích cống hiến…” nên ân xá…! Và còn ngồi đó để…xót xa!

    1. Xã hội còn biết bao nhân tài không được trọng dụng . Vì không đúng bè , đúng phái , không cùng đồng bọn .Nên họ luôn bị trù dập , không có cơ hội tiến thân và thể hiện tài năng thật sự của mình . Bởi vì , thực tế xã hội ngày nay quá bất công .

Comments are closed.