Mấy chục năm chưa xd xong XHCN cho nên Vinfast muốn nhanh là khó lắm thay

Mấy chục năm chưa xd xong XHCN cho nên Vinfast muốn nhanh là khó lắm thay. Còn làm ra xe 4 bánh để chạy được thì trên Tây Nguyên có đầy. Đồng bào dùng để chở phân vào rẫy…
SX ô tô giá rẻ là để cho trẻ sớm vào viện. Lâu dài hơn,có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm cho đội quân ve chai làm nghề mổ xe nát.
Đời người chỉ cần dùng một món đồ tốt nhất, có thể sd được trọn đời hoặc dùng được trong 30 năm là chuẩn. Điều đó giúp tránh lãng phí nguồn lực xh & hao hụt tài nguyên cũng như việc bảo vệ môi trường chung cho trái đất. Tuy nhiên giấc mơ 4 bánh dang dở của người Việt vẫn còn đó. Nếu VF làm được xe ô tô chất lượng cao, dĩ nhiên là chuyện vui vẻ cho tất cả …