Lần đầu tự làm nem

Lần đầu tự làm nem, mọi khi thèm là toàn mẹ làm r gửi ra cho con hái
Lật đật, loay hoay cuốn..cuốn. Như thể tập nặn đất nặn vậy, cái to như cổ tay, mấy cai sau thì bé dần bé mòn đi.
Héo hon với nem
Nhớ mama

43 thoughts to “Lần đầu tự làm nem”

    1. ;)))) c còn cho nhiều trứng quá nên khi rán nó ra cái bọt xung quanh chảo là trứng đo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *