Có một sự tự hào không hề nhẹ khi nhận được cái này và càng tự hào hơn khi là một trong những thành viên sáng lập CLB DOANH NHÂN 9295 nơi hội tụ của gần 100 Doanh nhân cũng là những người bạn học PTTH cùng niên khoá 92

Có một sự tự hào không hề nhẹ khi nhận được cái này và càng tự hào hơn khi là một trong những thành viên sáng lập CLB DOANH NHÂN 9295 nơi hội tụ của gần 100 Doanh nhân cũng là những người bạn học PTTH cùng niên khoá 92-95.
Cùng nắm tay nhau hướng về phía trước, với sức mạnh được hội tụ, với niềm tin và sự gắn kết của những người bạn.
Xin chúc mừng Chủ tịch CLB Anh Linh Nguyen và các thành viên trong CLB.
We are the One

8 thoughts to “Có một sự tự hào không hề nhẹ khi nhận được cái này và càng tự hào hơn khi là một trong những thành viên sáng lập CLB DOANH NHÂN 9295 nơi hội tụ của gần 100 Doanh nhân cũng là những người bạn học PTTH cùng niên khoá 92”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *